Kancelaria notarialna

Notariusz Warszawa

Kancelaria notarialna w Warszawie świadczy czynności notarialne zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. W swojej pracy kierujemy się rzetelnym, indywidualnym i merytorycznym podejściem do każdego Klienta. Pracownicy zatrudnieni w kancelarii są gotowi udzielić wszelkich informacji związanych z zakresem usług świadczonych przez notariusza.

Work Together

CONTACT US +1 (000) 123 456 789

Notariusz Warszawa - usługi

Notariusz realizuje pełen wachlarz usług notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.
Do obowiązków notariusza w szczególności należy:

sporządzanie aktów notarialnych
sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
sporządzanie poświadczenia:
własnoręczności podpisu
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
daty okazania dokumentu
pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
spisywanie protokołów
sporządzanie protestów weksli i czeków
przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Kancelaria Notarialna udziela szczegółowych informacji i świadczy czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Za dokonywanie czynności notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć maksymalnej stawki taksy notarialnej odpowiadającej danej czynności notarialnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia zostaje doliczony podatek VAT.

Opłaty

Notariusz w imieniu państwa polskiego pobiera podatki i opłaty dodatkowe:

podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn opłata sądowa